• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

De Volheid van de Vrouw

 

Vrouwen-Wijsheid  
Vrouwen-Lichaam 
Vrouwen-Kracht


DE VOLHEID VAN DE VROUW biedt de fundamenten van de holistische vrouwelijke Zelf-genezing en leert vrouwen een basis te vormen om zich stevig in hun vrouwelijkheid te verankeren en te leren LEVEN van binnen-uit.

 

Dit unieke traject is het Geesteskind van Nadine en het meesterwerk van twee gepassioneerde bezielde vrouwen, Nadine en Nadia. 
"Vanuit onze diepste kwetsbaarheid en menselijkheid willen wij onze Wijs-heid en ervaringen delen met Vrouwen. Mild en vol begrip voor alle menselijke emoties, bieden wij graag een Vrouwelijke bedding aan om Vrouwen te leren leven vanuit de buik, en te leren voelen en te begrijpen met hun hart, en niet alleen met hun hoofd... Wij willen op authentieke Wijze bijdragen aan een herstel van een uit balans geraakte mannelijke en vrouwelijke energie, om een nieuwe verbinding van 'BINNEN-UIT' te creëren. We begeleidden menig vrouwen die zo, op creatieve Wijze, hun vitaliteit her-ontdekten en de basisomstandigheden van hun leven veranderden.  


De wereld van nu vraagt om liefdevolle, krachtige vrouwen, die zichzelf in hun unieke waarheid en openheid durven laten zien en vrij willen zijn van diep opgeslagen emoties en patronen. Je zou kunnen zeggen dat er onder de aanslag van cultuur en tijdsgeest eigenlijk wel iets essentieel vrouwelijks te ontdekken valt... We kunnen de biologische betekenis van vrouwen (en mannen) niet negeren. Er is toch sprake van een specifieke vrouwelijke biologie, waaraan we ons niet kunnen onttrekken... De ervaring leert me dat afstemmen op wat zich diep in ons beweegt, uiteindelijk meer gevoel van authenticiteit geeft, dan de momenten waarop we op krampachtige manier tegen de natuurlijke beweging in gaan. De realiteit is dat de natuur, onze natuur, zich niet altijd onderwerpt aan onze agenda!


Na de opkomst van het Patriarchaat zijn vrouwen vergeten dat hun lichaam eigenlijk een Heilige Tempel is. Het contact is verloren gegaan door de eeuwen heen door eeuwenlange onderdrukking, martelingen en geweld. De wereld van vandaag vraagt om de Vrouwelijke Kracht en de Heilige seksualiteit weer in ere te herstellen. Om echt vrij te komen en te worden hebben we elkaar nodig om wat diep in ons opgeslagen ligt, terug aan te wakkeren en in ons lichaam weer vrij te geven.


Je seksuele energie stroomt vrij door je weelderige vrouwenlichaam en je huid en je zintuigen openen zich om de liefde die je in essentie bent, aan te bieden. In alle openheid en kwetsbaarheid je kracht laten zien, voelen en léven, ja! Je kwetsbaarheid, kracht en zachtheid zijn een inspiratie voor ieder die bij jou in de buurt komt... Je draagt je verantwoordelijkheid en je bent in staat anderen een bedding te geven. Je draagt je verworven inzichten diep in je en je weet wanneer deze Wijsheid zichtbaar kan worden en gehoord wordt. Je bent verbonden met moeder aarde en je bent het kanaal voor haar eeuwige Liefde… want ook jij bent alleen liefde. Je lichaam is jouw dierbaarste geschenk aan de wereld, je Ziel een inspiratie en je Wijsheid een verrijking voor de wereld.


Onze intentie is om jou met al deze kwaliteiten in contact te brengen en jou te bekrachtigen in jouw meest pure en zuivere Vrouwpotentieel. Daarenboven maak je deel uit van een VrouwenBedding waarin we samen onderzoeken hoe we die oneindige liefde volledig kunnen belichamen en tot expressie kunnen brengen. Een eerste sleutel om onze Vrouwelijke Natuur te leren kennen is de weg van de lichamelijke ervaring. Dit is de meest authentieke ervaring omdat zij de meest intieme gewaar-wording is van ons Wezen. Daarbij hoort intimiteit en emoties welkom heten. Intimiteit is afhankelijk van de aanvaarding van onze gevoelens, onze lichamelijke sensaties en onze gevoeligheid. We dienen eerst de intimiteit met onszelf te herstellen vooraleer we intiem kunnen zijn met de ander. Dit betekent (ook) dat we in staat zijn om onze verborgen stemmen en/of boodschappen te leren ontrafelen en te leren begrijpen.EERSTE STROMING:

De 'Sacred Body Awakening': het wakker maken van het lichaam, de Wijsheid van je lichaam aanwakkeren, INTO THE BODY komen.

Je leert je VOEL-kwaliteiten (her-)ontdekken, je levensenergie terug stromend en vloeiend maken en verbindend te communiceren vanuit je bekken.
 

Module 1: Verkennen, ontdekken, begrijpen, aankomen...

Terug naar de Wijsheid van je lichaam: 

Vrouwen zijn liefde… en door je lichaam kun je voelen, kun je je openen voor de liefde, met al je zintuigen. We maken contact met ons lichaam, onze gevoelswereld, onze verlangens, onze overtuigingen en onze seksuele (levens-)kracht. Het ontwikkelen van onze seksuele energie is een pad dat leidt naar zelf-genezing en diep contact met het Goddelijke Wezen in onszelf. 
Deze module gaat over:
* aankomen en thuis komen in je lichaam... 
   je vrij voelen in je lichaam: vrij van schaamte, angst, onzekerheid, twijfel, pijn, rusteloosheid...
* veiligheid ervaren in jouw lichaam
* je bevrijden van oud-opgeslagen cel-informatie en emoties...
* je verbinding herstellen met moeder aarde
* je plek innemen (bestaansrecht innemen)
* de taal van je lichaam ontrafelen en leren begrijpen
* ontdekken, indalen, jezelf vervullen van Liefde...
* herinnerd worden aan (diepe) oer-oude Wijsheden en deze activeren
* Women's Sacred Anatomy


De Volheid van de Vrouw... een unieke en krachtige werk-Wijze die focust op liefde, hart en seksualiteit. Ons doel is om een nieuwe energiestroom van plezier, genot, opwinding en liefde in jou te activeren, en de natuurlijke 'flow' tussen hart en yoni te omarmen. Het vrouwelijke en het mannelijke aspect in jou te herenigen, in combinatie met de wijsheid van je hoofd en je hart. De Volheid van de Vrouw past voor iedere vrouw die met verwarringen kampt rond een beleefde seksuele identiteit, de erotische en de seksuele beleving ervan, alsook de relationele expressies van liefde. Onze benadering richt zich op het terugvinden en het heractiveren van de eenheid die kan bestaan tussen je seksuele (genitale) en liefdesenergie (Hart).


Als je deze innerlijke verbinding met jezelf leert creëren word je je eigen beste minnares. Écht in je lichaam wonen vraagt aanwezigheid en bewust-Zijn, het is écht durven voelen wat je lichaam je te vertellen heeft. Jezelf toestaan dat je je onveilig, onzeker, bang, kwetsbaar mag voelen en je gevoel erkennen. Je niet meer verschuilen of beter je best gaan doen. De muurtjes die je hebt opgetrokken langzaam laten smelten opdat je open, zacht en liefdevol tevoorschijn mag komen. Het vraagt tijd en aandacht om van je hoofd naar je lichaam te gaan en je lichaam weer te leren vertrouwen. Door je Natuurlijke Wijsheid aan te wakkeren komt het vertrouwen in je lichaam terug, en kan je opnieuw genieten met volle overgave. Je voelt je vrijer en opener in de wereld staan!  

 


TWEEDE STROMING:

The Sacred Sexuality  /  'Sexual Awakening': seksueel ontwaken, je seksuele levens-energie leren voelen, ervaren en kanaliseren in je lichaam.

Module 2: Doorwerken, doorvoelen...

De Baarmoeder-Wijsheid:

De baarmoeder is de Heilige Tempel van je prachtig vrouwenlichaam. De enorme creatieve seksuele kracht en vormeloze potentie die hierin opgeslagen zit, is groots! Je baarmoeder is geen plek voor verdriet en pijn, maar voor creatie en nieuw leven! Deze instinctieve kracht in combinatie met het Goddelijke in jezelf stelt je in staat een krachtige bedding te creëren voor je partner, kinderen, omgeving en moeder aarde.
Deze module gaat over:
* terug naar ons Natuurlijk cyclisch ritme
* wakker maken van je Tempel
* dieptewerk / activeren van de Lilith en de Eva-Energie 
* leren luisteren naar je Baarmoeder, je leren openen voor je innerlijke gids
* je bevrijden van oude emoties en opgeslagen (cel-)informatie
* bekkenbodem- en indaalwerk
* wakker maken van je seksuele vitale energie
* heling moederlijn / de vier vrouwen in elke vrouw...

 

Voluit Vrouw Zijn reikt dus veel verder dan kennis en theorie. Wij bieden aandacht aan alle aspecten van het lichaam. Zij aan zij wandelen we met je mee, en helpen wij jou groeien in Voelen en in Lichaams-Bewust-Zijn. Ons doel is jouw stem terug te geven en jou te helpen bij het hervinden van je Goddelijkheid, op je eigen-Wijze manier en deze te omarmen.


Groeien in VOELEN en LICHAAMs-Bewust-ZIJN, voor vrouwen die ernaar verlangen vanuit hun ware essentie te leven. In deze opleiding staan een diepgaandere verbinding met jouw lichaam en je menselijkheid centraal. Ieder verlangt tenslotte naar een gezonde, stabiele en dynamische relatie met zichzelf die seksueel en emotioneel vervult. We zijn allemaal op zoek naar die verbinding, en tóch herhalen we op onbewust niveau seksuele en emotionele patronen vanuit onze jeugd.


Module 3: Concluderen, bekrachtigen, integreren, toepassen...

De Wijsheid van de Yoni:

De diepte en geheimen van de Yoni worden niet voor niets de grotten van de vrouw genoemd. Het vraagt veel vertrouwen om jouw Yoni in onschuld te wassen en haar te eren. De manifesterende kracht kan weer terugkeren als deze poort op gewijde manier wordt aangeraakt.
Deze module gaat over:
* je seksuele onschuld claimen (bestaansrecht om te genieten terug nemen)
* je openen om te ontvangen en ontvangen worden
* diepe verankering in je lichaam
* jezelf bevrijden van trauma, pijn, overtuigingen:
  smelten van 'oud-ballast' die jaren gebaard werd in bekkengebied en Yoni
* één worden in hart en Yoni - twee liefdespolen met elkaar verbinden
* je openen voor je seksuele stroom en de diepte/omvang van je levensenergie leren voelen
* je verbonden voelen met het groter geheel, éénheid ervaren, vertrouwen in Liefde en overgave...
* Vrouwenbedding en diep indalen, thuiskomen
* seksualiteit in verbinding met hart en Ziel
* Vrouwensupport / -bekrachtiging...

 

De thema's:  Vrouwen-Wijsheid     Vrouwen-Lichaam     Vrouwen-Kracht
doorlopen heel het traject, nét zoals de bio-energetische karakterstructuren!


We creëren een Heilige Ruimte waartoe wij je willen uitnodigen om telkens een laag dieper af te dalen... het is laagjes pellen, je 'bobijntje' afwikkelen... door middel van deelrondes, gezond aanraken en introspectie, psychotherapeutische ondersteuning, systematisch werk, energetisch en emotioneel lichaamswerk, adem-en stemwerk, dans en authentic movement, geleide meditaties en visualisaties, Sexuologisch Lichaamswerk, Sacred Body Awakening, Sexual Awakening, (M-Body-Werk), Pelvic Heart Integration en massage... 


Benaderingen vanuit de Westerse en Oosterse beschaving, het Sjamanisme, het Boeddhisme, het Taoïsme en de Tao van de Vrouw, de Kracht van Vrouwelijke Wijsheid, het Heilig Vrouwelijke en de Heilige Seksualiteit, anatomie en het vrouwelijk lichaam, de Baarmoeder-Wijsheid en de oude Wijsheid uit de Gnostiek doorlopen tevens het gehele traject.

 

De Volheid van de Vrouw is een alternatief dat past voor iedere Vrouw die met verwarringen kampt rond de beleefde seksuele identiteit, de erotische en de seksuele beleving, alsook de relationele expressies van liefde. Seks is voor heel wat vrouwen een energievreter in plaats van een energiegever!

En ja, soms gieren gevoelens door je lijf en kan je ze niet uiten, of uit je ze op een manier die eerder verwijdering creëert dan een hartsverbinding tot stand brengt. Je trekt je terug in jezelf of reageert heftig. Door met aandacht stil te staan bij je gevoelens en behoeftes leer jij wat in jou leeft (jouw binnenwereld) naar buiten te brengen en tegelijk dichtbij jouw Vrouwelijke essentie te blijven. Vastberaden en onwankelbaar! We besteden vooral aandacht aan het voelen en het verwoorden van je innerlijke wereld. Pas dan kan jij je op een voedende manier verbinden met de ander en het Goddelijke of Heilig gewaarworden ervaren als een lotusbloem die zich opent...


Wanneer deze integratie heeft plaatsgevonden voelen we ons sensueel gegrond en ervaren we diepe levensvreugde... We leven onze passie en harmonie in interactie met onze medemensen, partner en het Grotere Geheel. Zonder angst onszelf en de ander nog te verliezen, stralen we vanuit onze Kern, stevig verankerd, op een vervullende manier. Deze innerlijke Kracht kan niet (meer) vernietigd worden door factoren van buitenaf.


Leven vanuit onze vrouwelijk essentie is leven in connectie met ons hart en tóch diep geaard en geworteld zijn. VOL-ledig Vrouw ZIJN gaat voor ons voorbij bekken en buik!
 

Wie heeft er baat bij deze training?

Iedere vrouw die het verlangen koestert om:

- dieper in contact te komen met haar vrouwelijkheid en haar Vrouwelijke Wijsheid
- die de Tempel van de Heilige Seksualiteit wilt betreden 
- die haar lichaam wil leren kennen en eren 
- die in haar vrouwelijke kracht wil staan en leren leven van binnenuit...!

Wat kan dit traject jou brengen?

- de kracht van Vrouwelijke Wijsheid ontdekken, voorbij bekken en buik...
- jouw dieper potentieel en vrije expressie in jouw lichaam leren ervaren 
- thuiskomen in jouw lichaam, jouw lichaam ervaren als 'tempel', 
  met meer vertrouwen, rust en stabiliteit 
- geïnspireerd worden rond bewust aanraken, aangeraakt worden, voorbij techniek en theorie... 
- eenvoud en puurheid gekoppeld aan diepgang in jouw communicatie en jouw handelen 
- openen van een verborgen (seksuele en emotionele) intelligentie 
- jouw vrouwelijk ritme ontdekken dat jou nog meer bij jouw 'ware natuur' brengt 
- terug naar de taal van je Baarmoeder, je openen voor jouw innerlijke Gids...

- De Koningin op hoge hakken:
  Hoe zet ik die kracht nu neer in mijn dagelijks leven?
  Wat heb ik geleerd, hoe pas ik deze toe in mijn dagelijks leven?
  Hoe breng ik mijn behoeftes naar buiten, datgene wat gezien en geleefd wil worden...?
- De energetische wedergeboorte van de Vrouw, in jou! 

  

♥  ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥  ♥De vraag naar deze werkvorm is groot.
Steeds meer vrouwen kiezen voor hun Volle potentieel van Vrouw-Zijn.
Hemels dankbaar voelen we ons, om samen een nóg grotere bijdrage te mogen leveren aan een steeds groter wordend Vrouwelijk veld in België...

Met vreugd bieden we dit traject voor de vijfde jaargang aan, maar nu in een totaal vernieuwd kleedje!


De traject data zijn: (dit traject zit volzet, er komen kortelings nieuwe data voor jaargang zes). 


Module 1: Verkennen, ontdekken, begrijpen, aankomen... 

Zaterdag, 2 en zondag, 3 februari 2019
Zaterdag, 27 en Zondag, 28 april 2019
Zaterdag, 22 en Zondag, 23 juni 2019

Module 2: Exploreren, doorwerken, doorvoelen... 

Zaterdag, 7 en zondag, 8 september 2019
Zaterdag, 19 en Zondag, 20 oktober 2019
Zaterdag, 7 en zondag, 8 december 2019

Module 3: Concluderen, bekrachtigen, integreren, toepassen...

Zaterdag, 8 en zondag, 9 februari 2020
Zaterdag, 25 en Zondag, 26 april 2020
Zaterdag, 20 en Zondag, 21 juni 2020


Op zaterdag, telkens van 9.30 uur tot 18.30 uur.
Op zondag, telkens van 9.30 uur tot 18 uur.


Het laatste weekendblok betreft de Viering van ons Volle Vrouwpotentieel met uitreiking Certificaat! 

Gezien het kwetsbare karakter van onze INTO THE BODY-Opleidingen, 
en de tijd die nodig is om af te wikkelen en in te dalen in het lichaam,
is zorgvuldigheid in opbouw noodzakelijk. 
In die zin is het NIET mogelijk deze weekendblokken afzonderlijk te volgen. 
Ze dienen gevolgd te worden in de volgorde waarin ze worden aangeboden.
De intense & bijzondere relatie die ontstaat tussen vrouwen, zorgt voor een veilige en zachte bedding. 
En deze is nodig om de diepte in te gaan en jezelf opnieuw open te stellen. 
Een Sisterhood waarbij iedere vrouw zich gedragen, gesteund, 
gestimuleerd en geïnspireerd kan voelen in en tijdens haar groeiproces. 


Onder Vrouwen kom je 'thuis'...!


Mogelijke dag-indeling:

Voormiddag:
Sacred Feminine Awakening...
Meditatie (mogelijks buiten!).
Deelronde.
Onderricht.
         Lunch...

Namiddag:
Body Awakening, Emotioneel Lichaamswerk, contactoefeningen, introspectie, M-Body-Werk, dans, beweging, massage... 
Energetische afsluit...


Aanvang
: Socialiseren vanaf 9 uur, start om 9.30 uur.
Early Birds: inschrijven EN betalen vóór 15 december 2018 : 2500 euro voor de totale opleiding,
                     zijnde negen weekendblokken.
Normaal Tariefna 15 december 2018 tot aanvang opleiding: 2655 euro voor de totale opleiding, 
                           zijnde negen weekendblokken.
Spreiding van betaling: betalen per module935 euro x 3... te betalen voor aanvang van iedere
                                         nieuwe module. 
Aanbetaling200 euro, vanaf dan ben je definitief ingeschreven!
Inbegrepen: Thee, zoethoudertjes, broodmaaltijd 's middags met verse soep, beleg en een
                      slaatje... massageolie, Nepalese loungi (omslagdoek). 
Niet inbegrepen: Ontbijt, avondmaal, overnachting, handdoeken en toiletgerief.
Locatie: 'De Ruimte', Praktijk voor meer 'Adem-Ruimte', Ragestraat 38 te 9620 Zottegem.
Opstart: Vanuit de 'deepest Yin' gaat onze voorkeur naar werken met kleinere groepen.
Trainers: Nadine Dernaucourt en Nadia Dehondt.
 

Wens je nog meer informatie of wil je je graag inschrijven en onze bedding versterken,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heet jezelf welkom, en kom je mee onderdompelen onder dit warme deken!

Nadine en Nadia ontmoeten jou graag!

 

 

Afbeeldingsresultaat voor yoni

 

" In alle eenvoud ZIJN wie we zijn,
en onze ware NATUUR omarmen en leven! "


 

♥  ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥   ♥  ♥

 

 

Reacties van deelnemers:

 

De "Volheid van de Vrouw" 
Waauuuw dit is het! ...
toen ik dit zomaar zag opspringen in het googlen. 
Dit is JAAA, en mijn ja bleef een ja en ik ben het jaartraject aangegaan, 
ondanks de verre afstand. En jemig wat ben ik De Kosmos en Nadine immens dankbaar!
Het is een Parel,  het is voor mij een openbaring een gelukswonder,
daar ik zo op zoek was om mijzelf te ervaren en aan te nemen  in mijn volheid van mijn vrouw zijn.  Ik voel mij immens dankbaar voor alle zorgvuldigheid,
zorgzaamheid en zachte stralende volle warmte van Nadine.
Haar opmerkzaam teder en krachtig zacht zijn,
creatief liefdevol in heel haar aanbod. 
Ik voel een immense dank voor alle vrouwen die er waren, 
die ik heb mogen leren kennen, mogen voelen in al onze onschuld...
dank voor al onze openheid, onze zachte aanrakingen. 
De wonderlijke ervaring dat mijn "kleine" borsten er helemaal mochten zijn...
want ik heb ze ervaren in volle liefde. 
Een Parel in vreugdevol verstild intiem zijn, 
in vreugdevol, sexy en intiem dansen met elkaar, 
in zachte welriekende warme olie,
handen in open strelingen, 
in openheid delende woorden, 
in stil zijn met elkaar en met mijzelf,
in huilen en lachen,  in raakbaar zijn. 
Ik heb mijzelf zo ECHT in de VOLHEID van de VROUW gevoeld,  
dank dank dank, nu nog zet zich dit voort in mij!
Ik ben Vol- ik ben Waardig-ik ben Vrouw,  ik voel mij VOL-WAARDIG-VROUW!
Ik buig voor de schoonheid in iedere vrouw!
En ik buig voor jou Nadine, ik hoop dat vele vele vrouwen jouw aanbod aangaan!
Om te voelen dat wij écht vrouw zijn!
Hierin schuilt voor mij ons ware GELUK.
Namasté,
Amari


          ♥ 


Lieve Nadine,

Ik blijf fenomenaal onder de indruk van hetgeen wij hebben mogen meemaken tijdens onze hartsgedragen Vrouwenweekends. 
Ik had nooit kunnen/durven dromen wat deze met mij zouden doen. Ik blijf je enorm dankbaar dat je mij de kans gegeven hebt om hieraan deel te nemen.
Ik voel een grote zachtheid in mij, een erkenning van mijn lichaam, ik zie mijn lichaam weer graag. Ik heb ook heel veel geleerd van de andere vrouwen, hun emoties, hun verhalen,
hun uitdagingen, ....
En dan bovenal de manier waarop jij met ons bent omgegaan... die zachtheid, soms strengheid (want die moest er ook zijn), die flow, die omkadering, de prachtige muziek, de manier waarop je ons met zachte hand dieper en dieper in ons lijf bracht.... de kansen die je ons gegeven hebt om laagje per laagje af te pellen... 
Ik herinner me nog dat ik tijdens het eerste weekend zei: ik zou eens goed willen wenen maar het lukt me niet.... En ja, het is mij gelukt, wat een bevrijding!
En dan de keren dat je tegen me zei: roep eens luid, geef geluid aan je stem… toen ik bij jou op de matras lag, en het mij niet lukte... 
De weekends hebben zo’n stortvloed van emoties naar boven gebracht, waardoor ik luid heb kunnen schreeuwen.... Ik was verbaasd van mezelf. Ik voel mijn kracht terug!
En dat heb ik allemaal aan jou te danken, lieve schat. En ik ben je daar zo ontzettend dankbaar voor.
En dan is er Nadia, je soulmate, lieve, lieve Nadia, die jou en ons zo goed heeft ondersteund. De stille kracht achter de sterke vrouw... Jullie zijn een schitterend duo!
Lieve Nadine, dit traject was voor mij top! De manier waarop jij vloeiend jouw inhoud kon aanpassen aan de behoeftes van de groep vind ik bijzonder.
Ik kijk uit naar ofwel een vervolgweekend, ofwel naar jouw (nieuw) 2-jaarlijks traject in ‘wording’… 
Ik ben alvast kandidaat want dit is ‘work in progress’ waar ik verder mee aan de slag wil!
Dankjewel, dankjewel, dankjewel!
En... als ik hiermee vrouwen kan inspireren, om deze hartsgedragen vrouwenweekenden ook aan te gaan, en te mogen ervaren, heel graag! Gewoon doen lieve Vrouwen! Doen!

Hartsgroetjes van F.


          ♥  


Lieve Nadine,

Dankjewel voor de 'Volheid van de vrouw' weekends. 
Ik ben er ongelooflijk door geraakt en dankbaar voor.
Wat me diep raakte was het enorm veilig gevoel dat ik ervaren heb. Zonder dat gevoel zou ik de weekends niet als helend, als groeiend ervaren hebben. 
En daar ben ik je heel erg dankbaar voor.
Verder hou ik van de stilte, zeker in zo'n intense weekends. Daarom heb ik me 's middags steeds een beetje afzijdig gehouden. 
Ik ben heel blij dat dat zowel door jullie als door de rest van de groep gerespecteerd werd.
En... gaf het traject mij altijd een prettig gevoel, nee. Maar dat hoeft ook niet. Als alles me een prettig gevoel had gegeven had ik niets geleerd.
Ik kan nog niet zeggen waar ik op dit moment met mijn leven sta... ik ben in beweging...  
Wél kan ik zeggen dat jullie het ongelooflijk prachtig hebben gedaan en gebracht!

Heel veel liefs aan jou en aan Nadia.
B.


          ♥ 


Lieve Nadine,

'De Volheid van de Vrouw'... Wat een prachtig traject was dit, ik heb er enorm van genoten, enorm van geleerd. Geleerd van jou, Nadine, en van de andere vrouwen!
Ik bewonder enorm het professionalisme en de zachtheid waarmee je dit traject begeleid hebt, langzaam opbouwend, steeds luisterend naar wat er leefde in de groep, daarbij op een bijzonder sterke manier conflicten tussen enkele vrouwen opvangende... proficiat!
Je moet het ook maar doen: vrouwen ertoe brengen zich volledig, letterlijk en figuurlijk, bloot te geven, met zichzelf in contact te komen, niet voor iedereen even evident. 
Ik bewonder je enorm voor hoe je dit aangepakt hebt.
Een boeiende reis was het!!! 
Ik kijk er naar uit jullie terug te zien.
Veel succes nog met je mooie 'op stapel staande' projecten, naar groei van je praktijk!
Je zal dit ongetwijfeld fantastisch doen, ik duim alvast!

Liefs en tot binnenkort,
S.

          ♥ 


Ik groet de ' Volheid van de Vrouw” in mezelf en alle andere vrouwen van het traject! Wat een heerlijke vrouwelijke zachte bedding om in thuis te komen, thuis te komen bij mezelf...
Lieve Nadine en Nadia, jullie hebben ons zo liefdevol en integer begeleid bij deze reis, een warme schoot waar we met z'n allen in gedragen werden. 
Er was aandacht en ruimte om kwetsbaar te mogen zijn, om vreugdevol te mogen zijn, om te swingen, om op verkenning te gaan in ons lichaam, om samen de stilte te ervaren... Na ieder weekend stapte ik buiten in de meest vrouwelijke vorm van mezelf, ik koester gevoelens van geborgenheid en blijf ze mee dragen in mijn hart!
Ik voel zo'n grote dankbaarheid om deel te mogen uitmaken van deze bijzondere groep van vrouwen, fantastische weekends vrouwen om op terug te blikken!!!Het was voor mij telkens uitkijken naar het volgende weekend, ervaren op mijn eigen tempo, op mijn eigen manier... alles kon...Nieuwsgierig welke deurtjes zich in de wondere vrouwelijke wereld nog verder zouden openen.Dankbaar voor jullie begeleiding Nadine en Nadia.Jullie integere en respectvolle aanpak, creatieve insteek en liefdevolle Zijn, het was een fantastische reis voor mij, eentje om nooit te vergeten...Ik dein nog iedere dag op de golven van de Volheid van de Vrouw!!!!! Wooouuuw!!!! Dankbaar voor iedere aanwezige vrouw, om jullie te mogen zien in jullie meest kwetsbare 'vormen'...
We zijn tenslotte allemaal perfect met onze imperfecties, ook dát heb ik NU geleerd...!

Namasté,
Elsie

          ♥  


" 'De Volheid van de Vrouw' was een schitterende reeks Nadine, allicht zullen er gaandeweg nog inzichten komen! Het was moeilijk voor me om de stap te zetten, en tóch was het telkens weer een beetje thuiskomen. Voor mij waren de weekends één process, met elke keer weer vertrouwen krijgen en vertrouwen geven. Dit kon énkel door de oprechtheid, de integerheid, de zachtheid en de speelsheid van éénieder in de groep. Tegelijk bleef het een gigantische stap voor me naar durven loslaten, durven voelen en... durven geven! Met deze reeks werd bij mij 'iets heel oud' hersteld, waarbij kennis en ervaring uit het oer-oude mij werd doorgegeven. Het oer-oude: wat voor mij zowel met de Ziel als met het lichaam te maken heeft, het menselijke! Een grote stap, waarbij één en ander bij me heeft gerommeld vanbinnen. Het water moet door vele laagjes vooraleer het helder en zuiver is... Dankbaar dat ik kon deelnemen Nadine, dat ik even vrouw kon zijn in een vrouwenwereld met een vrouwen-ritme en -tijd... Blij om wat je in de wereld hebt ge(her-)steld, wens ik jou nu wat zonne- en vrije tijd voor de komende maanden... 
We zien elkaar terug... "  
Liefs
Bea  

          ♥ 


" Hey Nadine, ik mailde onlangs met Saïda Désilets (auteur van het boek 'De Sensuele Vrouw'). Begin deze week kreeg ik antwoord van haar... ze verwijst ook naar jou: '...please give your teachter Nadine my regards, it sounds like she's doing great work!
Lieve Nadine, dank je om mij de hemel op aarde te tonen. Het mooiste geschenk dat ik kon krijgen was/ben IK-zelf!  We zien elkaar gauw terug, ben ik blij om... Heel veel liefs intussen..."  
Marijke  

Nieuwsbrief

Wens je regelmatig op de hoogte gehouden te worden van onze aanbiedingen, activiteiten en workshops?
Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief.

CONTACTFORMULIER
Als u meer informatie wilt kunt u dit formulier invullen. Ik tracht het zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Vult u alstublieft alle verplichte velden in.
Gelieve je naam in te vullen!
Gelieve je email adres in te vullen aub
Gelieve je telefoon- of gsmnummer in te vullen!
Gelieve je bericht in te vullen!

Contact


Nadine Dernaucourt

DE RUIMTE

Praktijk voor meer
'Adem-Ruimte' 


Ragestraat 38
9620 Zottegem (O-VL)
met parkeergelegenheid voor de deur
 
 
0493/50 49 49
 
 
 
   BTW: BE 0859.745.147