• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

De Volheid van de Vrouw

 

'De volheid van de Vrouw' betreft een vijf-weekenden-traject voor en door vrouwen, telkens op zaterdag en zondag (van 9.30 uur tot ca. 18 uur). 

'De Volheid van de Vrouw' betreft de innerlijke scholingsweg voor de vrouw, waarbij alle VOEL-aspecten van ons Vrouw-Zijn aan bod komen.


Dit traject bevat fundamenten van de holistische vrouwelijke zelf-genezing. Het leert vrouwen een basis te vormen om zich stevig in hun vrouwelijkheid te kunnen verankeren en te leren LEVEN van binnenuit.  Een groeien vooral in LICHAAMs-en-VOEL-Bewust-ZIJN. Voor vrouwen die ernaar verlangen vanuit hun ware essentie te LEVEN!

 Je zou kunnen zeggen dat er onder de aanslag van cultuur en tijdsgeest eigenlijk wel iets essentieel vrouwelijks te ontdekken valt...
We kunnen de biologische betekenis van vrouwen (en mannen) niet negeren. Er is toch sprake van een specifieke vrouwelijke biologie, waaraan we ons niet kunnen onttrekken... 


De ervaring leert me dat afstemmen op wat zich diep in ons beweegt, uiteindelijk meer gevoel van authenticiteit geeft, dan de momenten waarop we op krampachtige manier tegen de natuurlijke beweging in gaan. De realiteit is dat de natuur, onze natuur, zich niet altijd onderwerpt aan onze agenda!

Een eerste sleutel om onze Vrouwelijke Natuur te leren kennen is de weg van de lichamelijke ervaring. Dit is de meest authentieke ervaring omdat zij de meest intieme gewaar-wording is van ons Wezen.

 

Intimiteit is afhankelijk van de aanvaarding van onze gevoelens, onze lichamelijke sensaties en onze gevoeligheid. We dienen eerst de intimiteit met onszelf te herstellen vooraleer we intiem kunnen zijn met de ander. Dit betekent (ook) dat we in staat zijn om onze verborgen stemmen en/of boodschappen te leren ontrafelen en te leren begrijpen. 

 

- - - O o O - - - 

 

Soms gieren gevoelens door je lijf en kan je ze niet uiten, of uit je ze op een manier die eerder verwijdering creëert dan een hartsverbinding tot stand brengt. Je trekt je terug in jezelf of reageert heftig. Door met aandacht stil te staan bij je gevoelens en behoeftes leer jij wat in jou leeft (jouw binnenwereld) naar buiten te brengen en tegelijk dichtbij jouw Vrouwelijke essentie te blijven. Vastberaden en onwankelbaar! We besteden vooral aandacht aan het voelen en het verwoorden van je innerlijke wereld. Pas dan kan jij je op een voedende manier verbinden met de ander en het Goddelijke of Heilig gewaarworden ervaren als een lotusbloem die zich opent...


Sacrale intimiteit is dus geen seks en past ook niet in de categorieën hetero-, homo- of biseksualiteit. Het geniet een bredere en veel diepere waarde, met name de VOL-ledige acceptatie van je Vrouw-Zijn, de VOL-ledige erkenning van wie je bent en jezelf (opnieuw) graag leren zien! Dit werk levert een krachtige bijdrage om gevoelens van schaamte, angst, minderwaardigheid en ontoereikendheid te transformeren naar innerlijke kracht, zelfstandigheid, opwinding en vrijheid. De lichamelijke intimiteit -ook bij een langdurige partnerrelatie - keert terug...   

 

- - - O o O - - - 

 


Leven vanuit onze vrouwelijk essentie is leven in connectie met ons hart en tóch diep geaard zijn. VOL-ledig Vrouw worden gaat voor mij verder dan leven vanuit je bekken en je buik!Dit traject is bedoeld voor iedere vrouw  die het verlangen koestert om:

-  dieper in contact te komen met haar vrouwelijkheid
-  haar lichaam te leren kennen en te leren eren
-  in haar vrouwelijke kracht te gaan staan en te leren leven van binnenuit...

 

" De weg van de vrouw is een permanent groeiproces 
waarvan de uiteindelijke beleving ervan zichtbaar wordt 
in alle onderdelen van haar dagelijks leven..."

 

 

Afbeeldingsresultaat voor yoni

 

Tijdens dit traject maken we contact met ons lichaam, onze gevoelswereld, onze verlangens, onze overtuigingen en onze seksuele (levens-)kracht. Het ontwikkelen van onze seksuele kracht is een pad dat leidt naar zelf-genezing en diep contact met het Goddelijke Wezen in onszelf.  


" In alle eenvoud ZIJN wie we zijn,
en onze ware NATUUR gaan leven! "Dit traject is gebaseerd op Energetisch en Emotioneel Lichaamswerk (adem- en stemwerk), Taoïstisch energiewerk, Dans- en beweging, Sexual Healing, Kashmirische Tantra, Tandava, meditatie en massage.  Via adem- en stemwerk, dans, meditatie, visualisatie, contact-improvisatie, diverse vormen van massage, stilte... leren we opnieuw onze voel-kwaliteiten te ontdekken en onze energie vloeiend/stromend te maken... 


De 'Wijsheid van onze Baarmoeder', ons natuurlijk cyclisch ritme... van daaruit leren communiceren brengt ons bij een Hoger Pad van Liefde, zowel voor onszelf als voor de ander.

Dit traject betreft een energetische wedergeboorte waarbij alle oud-ballast die jaren 'gebaard' werd, mag losgelaten worden in alle zorgvuldigheid en in alle veiligheid, ondersteund en omringd met en door vrouwen... We leren ons opnieuw te openen en te verbinden met die diepere Wijsheid in onszelf... Allemaal sleutels om op eigen kracht ons vrouwelijk potentieel én ons (liefdes-)leven verder te ontwikkelen en steeds meer vorm te geven.

 

Afbeeldingsresultaat voor vrouwen womb

 

 
Wat kan dit traject jou brengen? 

-  de kracht van Vrouwelijke Wijsheid ontdekken, voorbij bekken en buik...
-  jouw dieper potentieel en vrije expressie in jouw lichaam leren ervaren
-  thuiskomen in jouw lichaam, jouw lichaam ervaren als 'tempel',
    met meer vertrouwen, rust en stabiliteit
-  geïnspireerd worden rond bewust aanraken, aangeraakt worden, voorbij techniek en theorie...
-  eenvoud en puurheid gekoppeld aan diepgang in jouw communicatie en jouw handelen
-  openen van een verborgen (seksuele en emotionele) intelligentie
-  jouw vrouwelijk ritme ontdekken dat jou nog meer bij jouw 'ware natuur' brengt
-  contact leren maken met de ware natuur van jouw lichaam en de stroom
    van seksuele energie, waarmee we met z'n allen verbonden zijn, ervaren...
- de energetische wedergeboorte van de Volle Vrouw diep in jou!

 

De vraag naar deze werkvorm is groot.
Steeds meer vrouwen kiezen voor hun Volle potentieel van Vrouw-Zijn.

Hemels dankbaar voel ik mij, om samen met mijn assistentie een nóg grotere bijdrage te mogen/kunnen leveren aan een steeds groter wordend vrouwelijk veld in België...

Met vreugd bieden we dit traject opnieuw aan in 2019, in een totaal vernieuwd kleedje...! 

Onze nieuwe traject data voor 2019 zijn:


Zie www.intothebody.be

 

Gezien het kwetsbare karakter van het traject, is zorgvuldigheid in opbouw noodzakelijk. 
In die zin is het NIET mogelijk deze dagen afzonderlijk te volgen. De intense & bijzondere relatie die ontstaat tussen vrouwen, zorgt voor een veilige en zachte bedding. Een sisterhood waarbij iedere vrouw zich gedragen, gesteund en gestimuleerd kan voelen in haar groeiproces.

 

Heet jezelf welkom,  en kom je mee onderdompelen onder dit warme deken!

Wij ontmoeten jou heel erg graag! 


Nadine & assistentie

 

 - - - O o O - - - 

 

 

Reacties van deelnemers:

 

De "Volheid van de Vrouw" 
Waauuuw dit is het! ...
toen ik dit zomaar zag opspringen in het googlen. 
Dit is JAAA, en mijn ja bleef een ja en ik ben het jaartraject aangegaan, 
ondanks de verre afstand. En jemig wat ben ik De Kosmos en Nadine immens dankbaar!
Het is een Parel,  het is voor mij een openbaring een gelukswonder,
daar ik zo op zoek was om mijzelf te ervaren en aan te nemen  in mijn volheid van mijn vrouw zijn.  Ik voel mij immens dankbaar voor alle zorgvuldigheid,
zorgzaamheid en zachte stralende volle warmte van Nadine.
Haar opmerkzaam teder en krachtig zacht zijn,
creatief liefdevol in heel haar aanbod. 
Ik voel een immense dank voor alle vrouwen die er waren, 
die ik heb mogen leren kennen, mogen voelen in al onze onschuld...
dank voor al onze openheid, onze zachte aanrakingen. 
De wonderlijke ervaring dat mijn "kleine" borsten er helemaal mochten zijn...
want ik heb ze ervaren in volle liefde. 
Een Parel in vreugdevol verstild intiem zijn, 
in vreugdevol, sexy en intiem dansen met elkaar, 
in zachte welriekende warme olie,
handen in open strelingen, 
in openheid delende woorden, 
in stil zijn met elkaar en met mijzelf,
in huilen en lachen,  in raakbaar zijn. 
Ik heb mijzelf zo ECHT in de VOLHEID van de VROUW gevoeld,  
dank dank dank, nu nog zet zich dit voort in mij!
Ik ben Vol- ik ben Waardig-ik ben Vrouw,  ik voel mij VOL-WAARDIG-VROUW!
Ik buig voor de schoonheid in iedere vrouw!
En ik buig voor jou Nadine, ik hoop dat vele vele vrouwen jouw aanbod aangaan!
Om te voelen dat wij écht vrouw zijn!
Hierin schuilt voor mij ons ware GELUK.
Namasté,
Amari

 

 

" 'De Volheid van de Vrouw' was een schitterende reeks Nadine, allicht zullen er gaandeweg nog inzichten komen! Het was moeilijk voor me om de stap te zetten, en tóch was het telkens weer een beetje thuiskomen. Voor mij waren de weekends één process, met elke keer weer vertrouwen krijgen en vertrouwen geven. Dit kon énkel door de oprechtheid, de integerheid, de zachtheid en de speelsheid van éénieder in de groep. Tegelijk bleef het een gigantische stap voor me naar durven loslaten, durven voelen en... durven geven! Met deze reeks werd bij mij 'iets heel oud' hersteld, waarbij kennis en ervaring uit het oer-oude mij werd doorgegeven. Het oer-oude: wat voor mij zowel met de Ziel als met het lichaam te maken heeft, het menselijke! Een grote stap, waarbij één en ander bij me heeft gerommeld vanbinnen. Het water moet door vele laagjes vooraleer het helder en zuiver is... Dankbaar dat ik kon deelnemen Nadine, dat ik even vrouw kon zijn in een vrouwenwereld met een vrouwen-ritme en -tijd... Blij om wat je in de wereld hebt ge(her-)steld, wens ik jou nu wat zonne- en vrije tijd voor de komende maanden...
We zien elkaar terug... "  
Liefs,
Bea  

 

 

" Hey Nadine, ik mailde onlangs met Saïda Désilets (auteur van het boek 'De Sensuele Vrouw'). Begin deze week kreeg ik antwoord van haar... ze verwijst ook naar jou: '...please give your teachter Nadine my regards, it sounds like she's doing great work Lieve Nadine, dank je om mij de hemel op aarde te tonen. Het mooiste geschenk dat ik kon krijgen was/ben IK-zelf!  We zien elkaar gauw terug, ben ik blij om... Heel veel liefs intussen..." 
Marijke  

 

 

Ik groet de ' Volheid van de Vrouw” in mezelf en alle andere vrouwen van het traject! 
Wat een heerlijke vrouwelijke zachte bedding om in thuis te komen, thuis te komen bij mezelf...
Lieve Nadine en Nadia,
jullie hebben ons zo liefdevol en integer begeleid bij deze reis, een warme schoot waar we met z'n allen in gedragen werden. 
Er was aandacht en ruimte om kwetsbaar te mogen zijn, om vreugdevol te mogen zijn, om te swingen, om op verkenning te gaan in ons lichaam, om samen de stilte te ervaren...
Na ieder weekend stapte ik buiten in de meest vrouwelijke vorm van mezelf, ik koester gevoelens van geborgenheid en blijf ze mee dragen in mijn hart!
Ik voel zo'n grote dankbaarheid om deel te mogen uitmaken van deze bijzondere groep van vrouwen, fantastische weekends vrouwen om op terug te blikken!!!
Het was voor mij telkens uitkijken naar het volgende weekend, ervaren op mijn eigen tempo, op mijn eigen manier... alles kon...
Nieuwsgierig welke deurtjes zich in de wondere vrouwelijke wereld nog verder zouden openen.
Dankbaar voor jullie begeleiding Nadine en Nadia.
Jullie integere en respectvolle aanpak, creatieve insteek en liefdevolle Zijn, het was een fantastische reis voor mij, eentje om nooit te vergeten...
Ik dein nog iedere dag op de golven van de Volheid van de Vrouw!!!!! Wooouuuw!!!!
Dankbaar voor iedere aanwezige vrouw, om jullie te mogen zien in jullie meest kwetsbare 'vormen'...
We zijn tenslotte allemaal perfect met onze imperfecties, ook dát heb ik NU geleerd...!
Namasté,
Elsie

Nieuwsbrief

Wens je regelmatig op de hoogte gehouden te worden van onze aanbiedingen, activiteiten en workshops?
Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief.

CONTACTFORMULIER
Als u meer informatie wilt kunt u dit formulier invullen. Ik tracht het zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Vult u alstublieft alle verplichte velden in.
Gelieve je naam in te vullen!
Gelieve je email adres in te vullen aub
Gelieve je telefoon- of gsmnummer in te vullen!
Gelieve je bericht in te vullen!

Contact


Nadine Dernaucourt

DE RUIMTE

Praktijk voor meer
'Adem-Ruimte' 


Ragestraat 38
9620 Zottegem (O-VL)
met parkeergelegenheid voor de deur
 
 
0493/50 49 49
 
 
 
   BTW: BE 0859.745.147