• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Balans mannelijk - vrouwelijk

De 'Nieuwe Tijd' = Balans tussen de mannelijke en vrouwelijke energie


Uit het boek van Pamela Kribbe 'Bezield leven'

We vieren samen de Nieuwe Tijd...!
Zij is hier al aanwezig. Zij bloeit open onder jullie handen, want jullie zijn de pioniers, voorlopers, die gestalte geven aan een nieuw bewustzijn op aarde.


Veel van wat je in de maatschappelijke werkelijkheid tegenkomt, is nog een manifestatie van het oude, van angst en machts-denken. Deze zijn al aan het afbrokkelen. Van vele kanten is er een roep om het nieuwe!


In deze fase van groei en bewustwording is er nog veel verwarring. In feite staan jullie met één been in de nieuwe werkelijkheid, terwijl het andere been er nog een beetje bij bungelt. Het vindt geen vaste grond onder de voeten, omdat het oude niet meer past. Tegelijkertijd is het eng om met beide benen in het nieuwe te staan. Het is een onbekend land, een nieuwe bewustzijns-werkelijkheid waarvan de energie nog niet helemaal resoneert met wat je om je heen ziet, met de wereld waarin je leeft. 


Veel van wat je in de maatschappelijke werkelijkheid tegenkomt, is nog een manifestatie van het oude, van angst en machts-denken. Deze zijn al aan het afbrokkelen. Van vele kanten is er een roep om het nieuwe! In de westerse maatschappij wordt dat zichtbaar in het feit dat veel mensen in hun leven een gebrek aan zin en betekenis ervaren. Mensen zijn op zoek naar de innerlijke dimensie van het leven en zijn minder gericht op het uiterlijke. Juist in een wel-doorvoede maatschappij ontdekken mensen dat succes en materiële rijkdom niet zozeer leiden tot waarachtig geluk en een gevoel van verulling en betekenis. Vervulling vind je in je leven als je in staat bent om de energie van jouw ziel uit te laten stromen in de materiële werkelijkheid om je heen. Dát is creativiteit : je ziels-energie op jouw unieke wijze gestalt geven in de buitenwereld. Dat maakt je blij vanbinnen, warm en stralend. Dan raak je anderen aan en zien zij wie je bent: een engel van Licht, die hen bewust maakt van hun eigen innerlijke (en Goddelijke) Bron.


Jullie zijn hier om innerlijk te groeien, en om te geven en te delen van wie je bent. Juist in deze periode van geschiedenis zijn jullie hier niet alleen voor jezelf, maar ook om gestalt te geven aan een nieuwe tijd, een nieuwe bewustzijns-werkelijkheid. In deze fase hangt planetair, wereldwijd, veel in de lucht: ingrijpende energetische veranderingen vinden plaats. Wanneer mensen op aarde hun bewustzijn transformeren en ontwikkelen, wanneer zij anders gaan denken en nieuwe vragen stellen, dan nodigen zij een nieuwe energie uit in hun leven. Deze nieuwe dynamiek zal je leven ingrijpend veranderen. Een deel van jou wil dat graag en streeft daar bewust en voortdurend naar. Er zijn echter ook oude delen in je, die zich (nog) verzetten, en niet gemakkelijk meegaan met het nieuwe. Dit veroorzaakt innerlijk een splitsing, een gespletenheid, die ervoor zorgt dat je tijdens de ontwikkeling van een nieuw bewustzijn ook veel oude angsten, overtuigingen en barrières in jezelf tegenkomt. Dit gebeurt ook op wereldvlak, en zorgt ervoor dat er soms veel zwaarte en weerstand in de lucht hangt. Het is de weerstand tegen het nieuwe, die vrijwel in ieder mens leeft. Ook als je bewust leeft, kun je mee-resoneren met deze zwaarte, omdat deze aanhaakt op eigen angsten en twijfels die je nog niet hebt los gelaten.


Hoe kun je omgaan met deze innerlijke gespletenheid? Hoe kun je voortgaan in het proces van loslaten van het oude? Hoe maak je contact met jouw ziels-energie en vind je een manier om deze te manifesteren op aarde? Vandaag zal ik hierop ingaan aan de hand van een thema dat er direct mee te maken heeft: de balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie in jezelf.


Elke ziel heeft de beschikking over zowel mannelijke als vrouwelijke energie. De mannelijke energie helpt je om jezelf te manifesteren in de materie (om jezelf neer te zetten), in de buitenwereld. Mannelijke energie heeft te maken met daadkracht, grenzen stellen, je ‘IK’ laten zien. De vrouwelijke energie is van nature meer naar binnen gericht, naar de innerlijke werkelijkheid van het gevoel. Het is een zachte, vloeiende, ontvankelijke energie, die in combinatie met de mannelijke energie tot de hoogste vorm van creativiteit leidt. De vrouwelijke energie is als het ware de energie van het on-gemanifesteerde. Deze energie heeft te maken met de innerlijke belevingswereld van de mens, de gevoelsstromen die nog geen vaste vorm in de buitenwereld hebben gevonden. Zij is ook de bron van de levende inspiratie, inspiratie die voortkomt uit je ziel. Je vrouwelijkheid is de brug naar je ziel.

 

" De mannelijke en vrouwelijke energieën zijn de bouwstenen van de schepping.
Wanneer beide in vrede met elkaar spelen, leidt dit tot eenheid, schoonheid en vervulling... "

 

 

In velen van jullie zijn het mannelijke en het vrouwelijke echter los van elkaar komen te staan. Zij verkeren in regelrechte strijd met elkaar. Dit leidt tot blokkades in je creatieve stroom en tot dis-balans in je leven. Globaal gezien kan je té veel mannelijke of vrouwelijke energie hebben. Als er een overschot aan mannelijke energie is, wordt de vrouwelijke energie onderdrukt. Er ligt té veel nadruk op je manifestatie in de buitenwereld en op uiterlijke normen van succes en erkenning. Als er té veel mannelijke energie is, richt je je meer op wat anderen van je vinden dat wat je eigen gevoel je ingeeft. Je leeft in wezen vanuit onzekerheid en probeert van daaruit je eigen gedrag zo te beheersen dat je voldoet aan de eisen van de ander. Je voelt je niet geborgen vanuit je vrouwelijke kant en zoekt deze geborgenheid in de buitenwereld. Je probeert deze als het ware af te dwingen door te presteren en succesvol te zijn, liefst de beste van allemaal. Zo ontstaat een gespannen en angstig ego dat voortdurend bevestiging nodig heeft en alles onder controle wilt houden. Dit ego zet een vals beeld van de kracht neer, waar de ziel onder lijdt.


Mensen met te veel mannelijke energie ervaren het als eng om zich over te geven aan de stilte en vormeloosheid van de vrouwelijke energie.
In jullie maatschappij, waarin over het algemeen sprake is van dominantie van de mannelijke energie, blijkt die angst bv. uit het feit dat mensen het doorlopend druk hebben. Ze nemen weinig tijd voor zichzelf, in het bijzonder tijd die doelloos en onbestemd is. Alles lijkt geordend te moeten zijn. Er is een haast dwangmatige doelgerichtheid, een neiging om ideeën en plannen heel snel in handelen om te willen zetten. Vaak nemen jullie niet écht de tijd om ideeën of verlangens uit te broeden in je leven. De innerlijke processen, die in gang worden gezet zodra je iets wilt of verlangt, kennen een eigen dynamiek, een natuurlijk ritme die je niet kunt afdwingen. Door een dominante, of liever ontwortelde mannelijke energie, ben je geneigd om té veel te denken, te piekeren, en je zorgen te maken. Er is dan een angstig heen en weer springen van gedachten in je hoofd. Dit leidt tot rusteloosheid, een gevoel van leegte en het ontbreken van bezieling in dat wat je doet. In wezen vertrouw je de vrouwelijke energie in jezelf niet. Deze lijkt vaak een andere kant op te willen, dan jij. Je gevoel zegt je bv. iets los te laten, tijd voor jezelf te nemen en opener met anderen te communiceren. Als je deze roep van je ziel negeert en louter vanuit de mannelijke energie je leven vorm probeert te geven, steven je af op een crisis. Deze crisis, in de vorm van ziekte of tegenslag, zal je een hernieuwde kans bieden de vrouwelijke energie in jezelf aan te roepen en te verbinden met de mannelijke.


Wat gebeurt er als de vrouwelijke energie té veel op zichzelf opereert?
In tegenstelling tot een krampachtig ego, ontstaat dan eerder een zwak en uitgeput ego. Iets is je snel ‘te veel’. Je reageert hypergevoelig op prikkels. Je vind het moeilijk om grenzen te stellen omdat de elementaire mannelijke kracht van het ‘IK zeggen’ je ontbreekt. Je vind het moeilijk ‘nee’ te zeggen en raakt gemakkelijk meegesleept door emotionele stemmingen. Teveel vrouwelijke energie betekent dat je je gemakkelijk kunt inleven in anderen en je vrij diep in je eigen gevoelens kunt verzinken. Tegelijkertijd voel je je onmachtig jezelf neer te zetten in de buitenwereld. Er is sprake van onvoldoende verbinding met de mannelijke energieën en zelfbewustzijn, voor jezelf opkomen en gecenterd zijn in jezelf. De van nature vloeiende en ontvankelijke vrouwelijke energie heeft het nodig een anker te hebben in het eigen ‘IK’. Dat is wat de mannelijke energie haar kan geven, als het vrouwelijk deel bereid is deze te vertrouwen. Hiertoe moet ze haar angst opgeven een afgescheiden IK te zijn met eigen behoeftes en duidelijke grenzen. Veel vrouwen wordt immers aangeleerd lief en meegaand te zijn. Terwijl mannen waardering oogsten als ze stoer en competitief zijn. Wanneer een vrouw nalaat de mannelijke IK-kracht te ontwikkelen, zal haar creatieve energie verspild raken. Haar ziel zal zich onvoldoende kunnen uitdrukken en dit leidt tot droefheid, melancholie en depressie.


De Nieuwe Tijd vraagt om een nieuwe balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat het vrouwelijke op een bepaalde manier primair is. Niet in de zin van beter en slechter, hoger en lager. Het mannelijke en vrouwelijke verhouden zich als in het yin-yang-symbool: beiden zijn gelijkwaardig en aanvullend. Het vrouwelijke in jou slaat de brug naar je ziel, je vormeloze essentie. Door vertrouwd te zijn met de vrouwelijke kant van jezelf, open je je voor je diepste inspiratie en maak je contact met wat je hier wezenlijk wilt doen.


Stel je eens voor dat je contact maakt met het vrouwelijke in jezelf. Stel je voor dat dit in je hart zetelt. Voel een zachte, warme energie in je hart die heel vertrouwd is, heel vanzelfsprekend. Je voelt deze energie in je hart en je voelt hoe ze achter in je rug een opening maakt en zich verbindt met licht. Hierbij kan je misschien gidsen of engelen waarnemen. Het maakt niet uit wat je ziet. Achter je rug voel je de aanwezigheid van kosmische, liefdevolle hulp, een verbinding met thuis. Voel de lichtheid en verfijning van deze energie, die je hart binnenstroomt.


Stel je nu eens voor dat je de mannelijke energie in jezelf oproept. Je vraagt deze energie je te helpen om je hartenergie op een rustige manier verbinding te laten maken met de aarde. Voel de kracht van je mannelijke energie in je armen en je benen stromen. Voel hoe een heldere steunende kracht zich door je armen en benen stroomt en je diep verbindt met jouw lichaam en de aarde. Ervaar de focus en het zelfbewustzijn in deze energie. Deze geeft jou onderscheidingsvermogen en daadkracht. Besef dat het mannelijke in jezelf het heerlijk vindt om zich op deze manier te verbinden met het vrouwelijke. Het mannelijke dient het vrouwelijke. Het stelt de vrouwelijke essentie in staat zich te belichamen in ruimte, tijd en materie. Beschermend en omhuld door de mannelijke energie, voelt de vrouwelijke energie zich gerust gesteld en veilig. Hemel en aarde verbinden zich in jou.


Jullie allen zijn bezig een nieuwe balans te vinden tussen deze twee energieën, die in jullie samenleving zo uit hun verband zijn gerukt. Telkens wanneer je innerlijk de verbinding maakt en het evenwicht herstelt, straal je dit uit naar anderen en help je hiermee een liefdevoller en lichter bewustzijn op aarde geboren te laten worden.               

Nieuwsbrief

Wens je regelmatig op de hoogte gehouden te worden van onze aanbiedingen, activiteiten en workshops?
Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief.

CONTACTFORMULIER
Als u meer informatie wilt kunt u dit formulier invullen. Ik tracht het zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Vult u alstublieft alle verplichte velden in.
Gelieve je naam in te vullen!
Gelieve je email adres in te vullen aub
Gelieve je telefoon- of gsmnummer in te vullen!
Gelieve je bericht in te vullen!

Contact


Nadine Dernaucourt

DE RUIMTE

Praktijk voor meer
'Adem-Ruimte' 


Ragestraat 38
9620 Zottegem (O-VL)
met parkeergelegenheid voor de deur
 
 
0493/50 49 49
 
 
 
   BTW: BE 0859.745.147