• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

De 7 aspecten van vrouwelijkheid

 

De zeven aspecten van vrouwelijkheid vormen samen het Wezen van de vrouw.

Dit zijn: De liefhebbende vrouw, de moeder, de priesteres, de kunstenares, de krijgsvrouw, de koningin en de wilde vrouw.
Zeven staat voor het geluksgetal… voor de zeven chakra’s (energiecentra van de mens), staat sinds onheugelijke tijden voor een heilig getal, staat voor transformatie, grensoverschrijding en vervolmaking, zo telt een week ook zeven dagen…
Geen enkele vrouw verenigd echter alle zeven aspecten in zichzelf, bij sommige vrouwen is er zelfs maar één enkel aspect aanwezig.


De wilde vrouw:

De wilde vrouw is, zoals haar naam zegt, wild en gevaarlijk. Ze is niet aardig, voorkomend en beleefd. Zij buigt niet en verontschuldigd zich niet voordat ze haar mond opendoet. Men zal haar niet negeren, maar haar achting en respect betonen. Wanneer anderen haar grenzen overschrijden, kan zij in een furie veranderen en hen genadeloos terecht wijzen. Zij verdedigd onze waarden als vrouw en beschermd onze kwetsbaarheid, ons innerlijk kind. En juist deze karaktertrek verleent haar sterkte en kracht. Ontkennen vrouwen hun destructieve energie en hun wildheid, dan zijn zij van hun kracht afgesneden en projecteren zij hun vernietigende energie op  mannen.


De wilde vrouw verleent alle aspecten van levendigheid. Het komt niet bij haar op om vriendelijk, lief en/of naïef te zijn. Ze zet de puntjes op de’i’, praat niemand naar de mond en pleegt geen boerenbedrog. Ze zegt wat ze te zeggen heeft en kan haar grenzen duidelijk afbakenen wanneer de situatie dat vereist. Het kan haar niet schelen of anderen haar mogen of niet. Ze is niet bang voor eenzaamheid. Integendeel, om zich te kunnen ontplooien moet zij vaak alleen zijn. De wilde vrouw verrijkt onze relaties, omdat zij ons vrouwen onafhankelijk van de man maakt. Doordat zij bereid is conflicten niet uit de weg te gaan en alles op het spel te zetten, geeft zij ons vrijheid. Mededogen is een vreemd woord voor de wilde vrouw. In plaats hiervan heeft zij een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Net zoals de prehistorische Venus van Willendorf leert zij ons op de wetten van de aarde te vertrouwen en geen angst voor lichamelijkheid te hebben. Zij wil dat wij onze individuele schoonheid erkennen en ons lichaam waarderen in plaats van ons aan mode stromingen te onderwerpen. De wilde vrouw heeft ook een geestelijk aspect. Nôtre Dame de la Nuit, de koningin van de nacht, wordt bij het element lucht ingedeeld. Haar dier is de heilige slang. Zij stilt ons verlangen naar ware grootheid.


De meeste vrouwen lijden onder hun zwakke moeders, die hun leerde bescheiden te zijn en zich aan te passen. Vaak kortwieken moeders hun dochters door hun dromen als illusies en hersenspinsels af te doen en door hun voor te houden dat zij - wanneer zij zich niet aan de mannen wereld onderwerpen - wel eens een oude vrijster zouden kunnen worden, een schrikbeeld voor hen.


Het vurige aspect van de wilde vrouw is de Amazone. Zij zegt tegen ons vrouwen: “Hou op met jammeren!” Zij roept ons op consequenties te trekken in plaats van te klagen. Zij dwingt ons volwassen te worden en stelt ons voor actief te worden, de noodzakelijke stappen te zetten in plaats van depressief te worden. De wilde vrouw is heel belangrijk voor de andere aspecten van onze vrouwelijkheid: de priesteres, de moeder, de kunstenares, de liefhebbende vrouw, de krijgsvrouw  en de koningin krijgen door haar leven ingeblazen. Ze verleent hun rijpheid. Maak plaats voor haar in je leven!


De liefhebbende vrouw:

Veel vrouwen hebben er totaal geen moeite mee het aspect van de liefhebbende vrouw toe te laten. Tenslotte zal geen enkele man een vrouw verbieden Venus of Aphrodite te zijn, zolang zij tenminste niet te wild en extatisch wordt en haar erotiek in de eerste plaats voor hem reserveert. De liefhebbende vrouw biedt oneindig veel materiaal voor toneel en film. Als sinds onheugelijke tijden hebben dichters de schoonheid van Aphrodite geprezen, kunstenaars hebben haar geschilderd en musici hebben liederen aan haar gewijd, zelfs Hollywood heeft een plaatsje voor haar ingeruimd! Wanneer er in een vrouw liefde opbloeit, is zij tot bijna alles bereid. Liefde geeft ons als bijna niets anders dan vleugels. Wij kunnen bergen verzetten, voelen ons vrouwelijk en begeerlijk. Wij doen dingen waarvan we eerder niet zouden hebben durven dromen. Liefde maakt ons, als zij tenminste wederkerig is, gelukkig en mooi. 


De schaduwzijde van de liefhebbende vrouw verschijnt wanneer zij het object van haar liefde onder genegenheid bedelft, wanneer zij in een jaloerse cipier verandert en haar slachtoffer als een spin in haar web gevangen houdt. Bezitterige liefde smoort elk liefdevol gevoel in de kiem. Wanneer de liefhebbende vrouw om genegenheid bedelt en als een kind om papa’s goedkeuring vecht, blijft liefde onrijp. De energie van de wilde vrouw kan Aphrodite helpen haar liefde te laten rijpen, uit het oude kinderpatroon te stappen en een partner relatie aan te gaan. De wilde vrouw kan de liefhebbende vrouw uit het rijk van de kinderlijke koketterie en de schattige oogopslag verdrijven, dingen die bij een twintigjarige misschien nog wel kunnen, maar die bij een dertigjarige op den duur erg vermoeiend voor het geliefde object kunnen zijn. De wilde vrouw maakt van een sexy vrouwtje dat -  om de man aan zich te binden -  de volmaakte verleidster speelt, maar daarmee haar eigen behoefte erbij in laat schieten, een zinnelijke vrouw die intens van haar seksualiteit kan genieten omdat zij zich goed voelt in haar lichaam, ook als dat niet aan de gangbare schoonheidsidealen beantwoordt.

 

De moeder:      

Ook het moeder aspect wordt door veel vrouwen in hun leven tot uitdrukking gebracht, maar natuurlijk niet meer met dezelfde kracht als voorheen, toen ze samen met andere vrouwen een groep vormden waarin ze steun bij elkaar vonden. De moeder zit nu vaak vereenzaamd en met het gevoel dat zij het niet aankan in haar flat of rijtjeshuis, zonder de lusten en de lasten van de kinderopvoeding met anderen te kunnen delen. Het huidige moederschap betekent een aanzienlijke inboeting aan sociale en economische status. Menig jong gezin komt in de positie van buitenstaander terecht, vooral wanneer er een paar kinderen zijn. Moederdag wordt een farce.


Een van onze oerverlangens is het verlangen naar moederlijke, warme, zorgzame, voedende en omhullende energie. Niemand kan zo volstrekt onzelfzuchtig geven en er helemaal voor anderen zijn als een moeder. Het is prachtig als wij vrouwen ook moederlijk zijn, troost kunnen bieden en anderen met hulp kunnen bijstaan. Mist de moeder echter het aspect van de wilde vrouw, dan bemoedert zij alles en iedereen.


Ook haar echtgenoot verwordt dan binnen de kortste tijd tot een onmondig kind dat zich niet meer zelfstandig kan aankleden. Onder de vleugels van de oermoeder is ontwikkeling alleen maar met veel moeite mogelijk, omdat zij haar kinderen niet de wereld kan laten intrekken. Als een moeder niet ook ravenmoeder kan zijn, die haar jongen wanneer het tijd is uit het nest gooit, als zij de angst om dan niet meer bemind te zijn niet overwint, zullen haar kinderen op hun dertigste of veertigste nog steeds onbekommerd een beroep doen op Hotel Mama en nooit een eigen leven kunnen ontwikkelen.

De wilde vrouw leert de moeder tevens niet het uiterste van haarzelf te geven en haar grenzen te respecteren. In plaats van haar levensbatterijen volledig op te gebruiken, moet de vrouw leren ook zichzelf moederlijkheid te geven en haar wensen en behoeften niet steeds op de tweede plaats te zetten. De wilde vrouw neemt bij de moeder het schuldgevoel weg dat haar overvalt wanneer zij iets voor zichzelf doet en het er goed van neemt. Het is de wilde vrouw die de drukbezette moeder zo nu en dan naar een café ontvoerd of haar een paar vrije dagen gunt.

 

De priesteres:     

De priesters belichaamt het spirituele aspect van ons Vrouw-Zijn. Zij heeft contact met de wereld van de geest. Kinderen, keuken of carrière alleen zijn haar niet genoeg. Zij zoekt naar de diepste zin van het leven. Zij spreekt de taal van de dieren, bomen, planten en stenen en volgt haar innerlijke verlangen naar verbondenheid  met alle schepsels. Zij weet wanneer het tijd is om zich terug te trekken, om met de verborgen wereld contact op te nemen. Vaak is zij mediamiek, werkt zij als genezer of therapeute.


Maar hoe kan zij andere mensen helpen als zij alleen maar naar het licht streeft en haar eigen schaduwkanten niet kent?
De wilde vrouw kan de priesteres helpen niet als een kwezelachtige non of in schijn heilige New Age mildheid te eindigen. Als de priesteres haar macht niet erkent en in meisjesachtige onschuld en hulpeloosheid blijft steken, moet zij de macht die zij niet wil bezitten op anderen projecteren. Vreemd genoeg ontmoet zij dan telkens vrouwen die aan hekserij doen en mannen aan zwarte magie en die haar kwaad willen doen.


Alleen de wilde vrouw zorgt ervoor dat de priesteres in al haar engelachtigheid toch met beide voeten op de grond blijft. De wilde vrouw besmeurt het helder witte gewaad van de priesteres en stelt haar in staat toegang tot Goddelijke extase te krijgen. Ze toont haar dat God niet de oervader is, de redder in nood, maar dat het erom gaat de eigen goddelijkheid te vinden.

 

De kunstenares:     

De kunstenares in ons belichaamt het vermogen tot creatieve, zinnelijke expressie.
Zij wil het Goddelijke in de wereld tot uitdrukking brengen. Daarbij is het haar niet om beroemdheid of applaus te doen. Zij schildert om te schilderen, zingt om te zingen, zij schrijft omdat zij daar behoefte aan heeft en zij danst tot dans en danseres één zijn.


De kunstenares behoedt ons voor de middelmatigheid. Maar alleen de wilde vrouw is in staat de kunstenares ervan te weerhouden een geëxalteerd vrouwtje te worden dat zich van vernissage naar vernissage rept. Tot elke prijs opvallen, excentriciteit – dat zijn onrijpe uitdrukkingsvormen van de kunstenares. Gekunsteldheid heeft niets te maken met de kunstenares. De kunstwereld is, net zoals andere sectoren, aan modes onderhevig, maar daar geeft de echte kunstenares niets om. Het is haar om het vormgeven van zinnelijke uitdrukkingskracht te doen..

 

De krijgsvrouw:

Worden vrouwen de toegang tot hun krijgshaftige, wilde energie ontzegd, dan kunnen zij niet in contact komen met hun belangrijkste krachtbron. Krijgszuchtige, agressieve energieën worden door veel vrouwen als mannelijk en destructief beschouwd. Vrouwen streven liever naar harmonie en vrede. Jammer genoeg bestaat de wereld niet alleen maar uit attente, lieve mensen..Het is de krijgsvrouw in ons die het agressiepotentieel van een vrouw beheert en bewaakt. Als de kunstenares, die kan dansen niet bestond – wie weet zou de krijgsvrouw dan hard en harteloos zijn. Als de moeder niet bestond, dan zou de krijgsvrouw wellicht niet weten dat zij de hoedster en bewaakster van kwetsbaar leven moet zijn. Als de wilde vrouw niet bestond, dan durfde de krijgsvrouw misschien helemaal niet tevoorschijn te komen.


De krijgshaftige energie van vrouwen wordt meestal alleen maar in de strijd om de belangen van anderen gebruikt. Als de leeuwin die tandenblikkerend haar kind verdedigt wanneer het op school te onrechte door de leraar wordt berispt, of als drijvende kracht die haar man aanmoedigt en hem tot heldendaden aanzet, is zij erg populair. Misschien knarst ze ’s nachts dan wel in haar slaap met haar tanden, maar overdag zal zij haar tanden nauwelijks laten zien. Voor haar eigenbelang opkomen durft zij niet. Vrouwen vergissen zich wanneer zij geloof hechten aan het sprookje dat anderen goed voor hen zijn als zij maar goed voor anderen zij en zich voor hen opofferen. Integendeel, wij verliezen het respect van anderen wanneer we flikflooien en onszelf niet respecteren. Vrouwen zouden moeten leren ook voor zichzelf en om zichzelf te vechten. Wanneer de strijdster geen wilde vrouw aan haar zijde heeft, dan laat zij zich gemakkelijk uitbuiten, richt zij haar agressie tegen zichzelf en ontwikkeld psychosomatische stoornissen. Wanneer zij haar grenzen niet durft af te bakenen en te verdedigen, dan resteert haar slechts de weg naar depressie en ziekte.

 

De koningin:       

De koningin is zich bewust van haar eigenwaarde. Wanneer zij een ruimte binnenkomt, dan is ze helemaal van haar aanwezigheid vervuld. Zij respecteert zichzelf  en daardoor andere mensen -  en krijgt dus respect. Majesteitelijk bestuurt zij haar rijk en verdedigt zij de grenzen ervan. De koningin verschaft ons het vermogen in ons eigen centrum te zijn, over macht (lees kracht) en gezag te beschikken. Zij geeft ons eigen verantwoordelijkheid, waardigheid en zelfrespect.


Veel vrouwen blijven echter op hun weg naar de koningin in het stadium van de onrijpe prinses steken. Zij zijn niet in staat hun eigen koninkrijk te regeren. Zij zoeken een sterke man, omdat zij innerlijk en misschien ook wel openlijk aan hun vader gebonden zijn. Voor mannen sluiten zij compromissen, geven zij hun carrière of andere interesses op. Vaak is het papa’s lievelingsdochter die jarenlang als heimelijke geliefde van een invloedrijke man haar bestaan rekt. Zij brengt haar leven als het ware in een ‘Doornroosje slaap’ door en hoopt dat de prins er op een dag zal zijn om haar wakker te kussen. Misschien zweeft de prinses ook wel in de schaduw van haar chef of echtgenoot. Respect zal zij in deze rol nauwelijks krijgen. Zij laat zich aan huis binden en neemt er genoegen mee koningin in haar eigen keuken te zijn, terwijl ze jaloers naar de successen van de man aan haar zijde loenst.

Zonder de wilde vrouw is de koningin geneigd macht uit handen te geven en anderen voor zich te laten beslissen. Zij zoekt de verkeerde raadgevers uit en heeft hun bevestiging nodig. In discussies haalt zij bakzeil. Menige koningin vergist zich bij het kiezen van haar aanstaande – dus trouwt zij met een man van wie ze grote verwachtingen heeft, en is ze bitter teleurgesteld wanneer ze merkt dat zij haar machtsbegeerte op de verkeerde man geprojecteerd heeft. Nu zit zij in moederlijk plichten gevangen en weet ze geen uitweg meer. De wilde vrouw brengt haar naar haar centrum terug en geeft haar de verantwoordelijkheid voor haar leven terug. 
 
 

Het wordt tijd dat we ‘nee’ durven zeggen in ons leven, en onze ruimte durven innemen, om ons totaal Vrouw-Zijn te beschermen en ook te LEVEN…!

Nieuwsbrief

Wens je regelmatig op de hoogte gehouden te worden van onze aanbiedingen, activiteiten en workshops?
Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief.

CONTACTFORMULIER
Als u meer informatie wilt kunt u dit formulier invullen. Ik tracht het zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Vult u alstublieft alle verplichte velden in.
Gelieve je naam in te vullen!
Gelieve je email adres in te vullen aub
Gelieve je telefoon- of gsmnummer in te vullen!
Gelieve je bericht in te vullen!

Contact


Nadine Dernaucourt

DE RUIMTE

Praktijk voor meer
'Adem-Ruimte' 


Ragestraat 38
9620 Zottegem (O-VL)
met parkeergelegenheid voor de deur
 
 
0493/50 49 49
 
 
 
   BTW: BE 0859.745.147