• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Hooggevoeligheid

 

Als HSP coach wandel ik graag even met je mee, om samen met jou, PASSENDE HANDVATEN te vinden, en je te begeleiden in het 'opnieuw verwerven' van je zelfvertrouwen.


HSP'ers worden vaak als 'anders', 'raar' en 'lastig' ervaren.
En soms krijgen ze ten onrechte de stempel ADHD of autistisch. Maar dat komt niet omdat het Nieuwetijds-mensen zijn, want er is altijd iets anders aan de hand! Nieuwetijds-mensen zijn geen probleem-mensen, maar kunnen wel problemen hebben, net als anderen. En net als anderen hebben ze dan echte hulp nodig. Problemen worden zelden uitsluitend veroorzaakt door het feit dat iemand een "Nieuwetijds-mens" is. In de meeste gevallen komt dit door een ongunstige wisselwerking tijdens hun jeugd, met bepaalde personen uit hun omgeving.

 

 


Veel mensen ervaren dat ze 'anders zijn', en 'verschillen' van anderen... .


Zo heb ik, doorheen de vele identiteitscrisissen, ontdekt dat ook  IK  hooggevoelig ben... en ook tot de groep van de HSP'ers behoor.
Door mij daar verder in te verdiepen, en heel veel zaken te leren herkaderen, is deze hooggevoelige kwaliteit NU mijn kracht en mijn sterkte geworden. 
Ik ben mij meer en meer bewust geworden van deze aangeboren kwaliteit... én, ik heb geleerd HOE ik mij steeds beter kan beschermen voor energieën van buitenaf.


Veel studiewerk en inzicht in mijn energiehuishouding, hebben mij geholpen, een pasklare gebruiksaanwijzing voor mezelf te vinden.
Daardoor ben ik mijn leven 'anders' gaan inrichten EN 'anders' gaan leven.

 

" Ik doe elke dag aan energie-management...! "

 

Nu zie ik mezelf niet meer als 'lastig', als iemand die 'door de buitenwereld niet begrepen wordt'... of als een 'rare eend in de bijt'... maar eerder als iemand met een fijne, hooggevoelige en heldervoelende kwaliteit. Een kwaliteit én een positieve kracht, van waaruit ik elke dag mensen begeleid en verder help.


Twijfel je over jezelf, is je leven chaotisch, kost dátgene wat je doet je té veel energie, voel jij je op alle vlakken 'mislukt'... voel jij je moe, futloos en uitgeput?
Als Hoogsensitief coach wandel ik graag met jou mee, om jou daar zorgvuldig en liefdevol bij te begeleiden!

 

" De term 'hoog-gevoeligheid' dient DRINGEND uit de taboesfeer gehaald te worden! "HSP staat voor Hoog Sensitief Persoon - een hooggevoelig of uiterst zéér gevoelig persoon…
HSP’ers – hoogsensitieve personen – zijn bovengemiddeld gevoelig voor zaken als harde geluiden, agressie, sterke geuren, fel licht en het gedrag van mensenmassa’s.
HSP’ers worden ook Kristal-mensen of Nieuwetijds-mensen genoemd.


Het valt niet altijd mee om in het kort uit te leggen wat Nieuwetijds-mensen zijn.
Vaak lees je dat deze mensen hier op aarde zijn met een 'bijzondere missie'.
Dat ze heel gevoelig zijn voor indrukken en signalen uit hun omgeving. Dat ze een bepaalde vorm van wijsheid hebben, ook al zijn ze (nog heel) erg jong.
Hoewel dat allemaal heel goed waar kan zijn, is dit niet het belangrijkste waar het om gaat bij deze mensen want hierdoor kunnen ze in een soort 'uitzonderingspositie' terecht komen. Een Nieuwetijds-mens wil dit nu net niet!

Allereerst: elk kind is op zijn geheel eigen wijze hooggevoelig (hoog sensitief).
Het zal niet alle kenmerken hieronder beschreven aan je laten zien.

 

Zijn Nieuwetijds-mensen 'probleem-mensen'?

Nieuwetijds-mensen worden vaak als 'anders', 'raar' en 'lastig' ervaren. En soms krijgen ze ten onrechte de stempel ADHD of autistisch. Maar dat komt niet omdat het Nieuwetijds-mensen zijn, want er is altijd iets anders aan de hand! Nieuwetijds-mensen zijn geen probleem-mensen, maar kunnen wel problemen hebben, net als anderen. En net als anderen hebben ze dan echte hulp nodig. Problemen worden zelden uitsluitend veroorzaakt door het feit dat iemand een "Nieuwetijds-mens" is. In de meeste gevallen komt dit door een ongunstige wisselwerking tijdens hun jeugd, met bepaalde personen uit hun omgeving.

Praktijkvoorbeeld : Een ouder heeft in zijn privéleven ernstige relatieproblemen. Op één of andere manier pikt een Nieuwetijds-kind de vele emoties op. Het kind reageert hierop door heel erg druk te worden. Het kan zich nauwelijks meer concentreren en is het af en toe heel boos. Goed beschouwd laat het kind precies zien wat de onbewuste en onderdrukte emoties van zijn ouder zijn. Het probleem is echter dat niemand een verband legt tussen het gedrag van dat kind en de huiselijke problemen. De ouder, die door alle toestanden thuis bijna helemaal aan het eind van zijn latijn is gekomen, kan het gedrag van dat kind helemaal niet meer aan. Het kind wordt heel snel veroordeeld, de mond 'gesnoerd' en een 'etiket' opgekleefd.


Bij de verhalen die ik in mijn praktijk vaak te horen krijg, wordt bijna nooit gesproken over de onmacht en de beperkingen van de ouder(s). Vaak worden die niet uitgesproken naar het kind, wat maakt dat het kind heel snel alles persoonlijk op zich gaat nemen. De kwaadheid van het kind richt zich dan in eerste plaats naar zichzelf, en al op heel jonge leeftijd gaat het kind de 'zelfvernieling' in en wordt het heel destructief.

 

 

   Elk kind en iedere volwassene is op zijn geheel eigen wijze hooggevoelig (hoog sensitief)!

 


Lijst met de meest in het oog springende kenmerken van HSP’ers:

 • Ze hebben een sterk innerlijk gevoel van gelijkwaardigheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid...

 • Ze willen leven volgens ethische principes, zoniet kunnen ze last krijgen van depressieve of angstige gevoelens

 • Ze accepteren geen leiding vanuit ' macht'… Ze laten zichzelf niet in een hokje plaatsen (lees etiketteren)...

 • Ze zijn heel sterk verbonden met de natuur en hebben respect voor elk leven; sommigen zijn daarom vegetariër...

 • Ze voelen stemmingen en problemen van anderen heel goed aan en gaan deze (in versterkte mate) weerspiegelen

 • Hun vijf zintuigen zijn zo gevoelig, dat ze gemakkelijk overprikkeld en overbelast kunnen raken (ook agressief)

 • Ze kunnen hun denkbeelden vaak moeilijk onder woorden brengen, omdat verbale taal voor hen té beperkend is

 • Omdat ze uitstekend aanvoelen wat goed en fout is, hebben ze eigenlijk geen discipline nodig.

 • Ze reageren trouwens meestal erg slecht op discipline. Wel hebben ze behoefte aan duidelijke structuren!

 • Ze hebben een intelligentie die meestal ruim boven het gemiddelde ligt en ze zijn zeer leergierig.

 • Ze zijn heel wijs en nemen geen genoegen met 'traditionele' antwoorden of antwoorden die gebaseerd zijn op 'autoriteit'...

 • Ze hebben vaak problemen met 'klok'tijd: ze hebben moeite met op tijd komen. Het herkennen van het chronologische verloop van gebeurtenissen kan moeilijk voor ze zijn, het tijdsbesef is heel rekbaar (ze hebben bijvoorbeeld de indruk ergens nog maar tien minuten bezig te zijn terwijl dat in werkelijkheid al ruim twee uur is)
  Planning is moeilijk, waardoor ze vaak in de problemen komen om iets op tijd klaar te hebben.

 

Vaak zijn er mensen die pas op 'volwassen' leeftijd ontdekken dat ze 'hooggevoelig' zijn. Er zijn dus heel veel volwassen Nieuwetijds-kinderen. Zij hebben het vaak erg moeilijk gehad in hun jeugd, omdat hun behoeften totaal verkeerd begrepen werden. Ze groeiden op in een tijd waarin voor dit soort zaken nog totaal geen aandacht was. Vaak worden ze snel moe als ze zich in een grote groep mensen bevinden. De huidige pop-cultuur met snoeiharde muziek en videoclips en zeer snelle flitsende beelden zijn voorbeelden van zaken waar een HSP slecht tegen kan. Dat betekent overigens niet dat een HSP alles zou moeten vermijden en in afzondering zou moeten leven. Het betekent wél dat een HSP dient te leren omgaan met al deze prikkels. Dit vraagt leren doseren, leren omgaan met hun energie en voldoende tijd leren nemen voor zichzelf.

 

Hoog Intuïtieve kinderen  &  volwassenen...

In plaats van 'Nieuwetijds-kinderen of volwassenen' spreken we steeds meer van 'Hoog Intuïtieve mensen'. Ze hebben nl. als gemeenschappelijk kenmerk dat ze sterke intuïtieve gaven hebben. Daardoor kunnen ze ook op onderdrukte, verborgen of onuitgesproken gevoelens van anderen reageren. Die reactie is dan voor volwassenen vaak weer helemaal niet te begrijpen. Zij nemen dingen waar, en zien zaken die voor de doorsnee mens niet waar te nemen zijn.


Uit meerdere onderzoeken blijkt dat mensen met een gevoeliger zenuwstelsel zowel intern als extern sterker geprikkeld worden dan gemiddeld. HSP’ers zijn gevoeliger voor emoties, pijn, genot en andere lichamelijke en geestelijke ervaringen. Ze zijn gevoeliger voor prikkels zoals geluid, agressie en visuele en tactiele stimulatie en blijken ook meer indrukken op te nemen. Daardoor zijn zij zich eerder en meer bewust van details en het aantal mogelijke scenario's die een omgeving in zich (ver)bergt.


Een ander gevolg is dat HSP'ers meer alert zijn voor mogelijke gevaren en eerder geneigd zijn tot het overdenken en inschatten van situaties. Stoppen en nadenken in tegenstelling tot actie! Wat door collega's vaak ten onrechte als verlegenheid en geremdheid wordt beschouwd.


Door dit verfijnde opmerkingsvermogen zijn HSP'ers meer geneigd tot empathie (inlevingsvermogen). Zij blijken in een met name rustige omgeving in staat te zijn informatie beter dan gemiddeld in zich op te nemen, en die tot in alle details en nuances uit te werken.


HSP'ers blijken ook geneigd tot minder sociale omgang en assertiviteit. Niet omdat ze verlegen of weinig sociaal zijn (juist integendeel). Omwille van hun kwetsbaarheid gaan ze voorzichtiger om met hun omgeving. Ze worden hier vaak niet (of niet genoeg) in erkend. 
Al deze onderzoeksresultaten zijn een aanleiding voor een andere, positievere benadering en waardering van hooggevoeligheid.

 

 

In praktische zin is het belangrijk dat HSP'ers zich bewust worden van hun eigenschap (kwaliteit) en dat ze hun levenswijze daaraan aanpassen nl.:

 • Meer rust nemen!

 • Vaker alleen zijn of de natuur opzoeken en overprikkeling (zoals drukke, competitieve omgevingen, drugs, veel sensatie) beperken.

 • Aangepaste voeding... (Bio en/of alternatieve - gezondere- voeding)

 • Loslaten van schuld- of minderwaardigheidsgevoelens over 'inherente beperkingen'…

 • In geen geval 'verplicht' worden om zich aan te passen aan het gedrag van de hedendaagse 'dolgedraaide' wereld, zoals vaak verlangd wordt…

 • Besef dat hooggevoeligheid sterkere emoties kan oproepen die reëel gerechtvaardigd zijn…

 • Gestimuleerd blijven om aan het maatschappelijke leven blijven deel te nemen.

 • Een rustige, creatieve werkomgeving zoeken zonder een overmaat aan druk en kritiek, en overdreven toezicht.

 

Door positieve waardering, en een betere omgang met de aangeboren kwaliteiten, zullen veel HSP'ers  een gelukkiger geestelijk leven leiden.

Wie hooggevoelig is, heeft meer tijd nodig dan anderen om zintuiglijke, emotionele en/of sociale prikkels te verwerken!

Uit voorgaande blijkt dat hooggevoeligheid géén kwaal of ziekte is en valt beslist maatschappelijk positief te waarderen in plaats van gecorrigeerd te worden.Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat 15 tot 20 procent van de mensheid hooggevoelig is. Ook blijkt dat (hoog-)gevoeligheid, empathie en altruïsme een onmisbare functie is in evolutionaire processen. Hooggevoelige kuddedieren bv. zullen hun groep eerder waarschuwen voor dreigend gevaar.
De sensitiviteit van ouder-dieren voor de behoeften van hun jongen, stelt ze meer in staat hen succesvol groot te brengen.

De grondlegger, dr. Jeffrey E. Young, bevestigt het bestaan van hooggevoeligheid, maar legt een verband met het schema van emotionele verwaarlozing, waardoor naar zijn mening hooggevoelige personen altijd moeten leren hun eigen behoeften te onderkennen en daarin te voorzien.

 

De 'Nieuwe Tijd'... hoe gaan we er mee om?

Nieuwetijds-mensen, of HSP'ers passen beter in de nieuwe tijd die aan het komen is. Bij deze mensen is een verder ontwikkelde vorm van bewustzijn aanwezig dan bij anderen. Zeker zijn deze nieuwetijds-mensen niet specialer of beter dan anderen, ze zijn gewoon anders in hun denken en doen. Dit komt omdat deze nieuwetijds-mensen de wereld anders ervaren en andere dingen oppikken uit hun omgeving. Vaak wordt hier niet bewust bij stil gestaan en spreekt men dan van 'rare mensen' of 'probleem jongeren'. Dit hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Soms voelen deze mensen zich gewoon nergens tussen passen en zijn diep in zichzelf erg eenzaam zonder dat hier iets van te merken is.


      
      Het nieuwe tijdperk wat zich aan het ontplooien is, brengt veranderingen met zich mee.
      Veranderingen in het bewustzijn dus ook in normen en waarden, in de maatschappij en in de wereld. 
      In deze overgang snappen we elkaar niet altijd even goed. 
      Uit angst wordt dan afstand genomen. 
      De nieuwe tijd nodigt ons juist uit VERBINDING te zoeken met elkaar, en geïnteresseerd te zijn in elkaars leefwereld
      'Verbonden Communicatie' draagt bij tot het begrijpen, aanvoelen en respecteren van elkaar. 
      Dit kan dan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat er begrip komt voor het feit dat niet iedereen met de druk van de huidige maatschappij kan omgaan.

  

 

'Nieuwetijds-mensen' of HSP’ers zijn er altijd al geweest. Men sprak dan over 'wonderkinderen', geniën of al dan niet prettig gestoorden.
Nu zijn er steeds meer en meer HSP'ers, zowel jongeren als ouderen.
Misschien praat de wereld over een kleine Eeuw, wel over de 'Oudetijds-mens'...!

Hooggevoeligheid is een gave, waar je als mens mee geboren wordt. Het betreft dus een aangeboren kwaliteit. Dit is wie JIJ in Wezen bent.
We kunnen geen last hebben van onze hooggevoeligheid, wél kunnen we last hebben van 'er niet goed kunnen mee omgaan'...
Gevoeligheid is iets positiefs, maar de maatschappij ervaart dit nog vaak als 'lastig'...
Graag help ik mee om de term hooggevoeligheid uit de taboesfeer te halen, en mensen die energetisch en lichamelijk in de knoop zitten, daarbij te begeleiden en mee te ondersteunen!

Een boek die ik jullie hierbij warm kan aanbevelen is van Felix Brabander 'Follow your senses' - 'alles wat je nog niet wist over hooggevoeligheid'...!

 

" Gelukkig maar dat er mensen zijn die zien in het land van de blinden..."

Nieuwsbrief

Wens je regelmatig op de hoogte gehouden te worden van onze aanbiedingen, activiteiten en workshops?
Schrijf je dan hier in op onze nieuwsbrief.

CONTACTFORMULIER
Als u meer informatie wilt kunt u dit formulier invullen. Ik tracht het zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Vult u alstublieft alle verplichte velden in.
Gelieve je naam in te vullen!
Gelieve je email adres in te vullen aub
Gelieve je telefoon- of gsmnummer in te vullen!
Gelieve je bericht in te vullen!

Contact


Nadine Dernaucourt

DE RUIMTE

Praktijk voor meer
'Adem-Ruimte' 


Ragestraat 38
9620 Zottegem (O-VL)
met parkeergelegenheid voor de deur
 
 
0493/50 49 49
 
 
 
   BTW: BE 0859.745.147